بانک اطلاعاتی تحصیلات دانشگاهی اهالی شهر بره سر
نام و نام خانوادگی : ( الزامی )  
تاریخ تکمیل فرم : //
ایمیل :
شماره تلفن همراه : ( الزامی )  
دوره تحصیلات : ( الزامی )
رشته تحصیلی : ( الزامی )  
دانشگاه اخذ مدرک :
شغل / محل کار :
تاریخ تولد: //
فایل :
توضیحات تکمیلی :
 
ردیف

نام و نام خانوادگی

 دوره تحصیلات
         
   رشته تحصیلی  
      

             email             
 ملاحضات  
1  فرزاد زمانی برسری
 دکترا متخصص گوش حلق و بینی

 
2
 کاظم رضایی برسری
 کارشناسی    arsham19850@yahoo.com  
3
 علی لطفی
 کارشناسی  مکانیک  alilotfi132@yahoo.com  
4
 مجید لطفی
 کارشناسی  برق  majidlotfi292@yahoo.com  
5
 میثم رضایی برسری
 کارشناسی ارشد
 مهندسی مکاترونیک
 viyestan.technichalservices@gmail.com
6
 داود شیخی
 کارشناسی  اقتصاد بازرگانی
   
7
 نعمت اله رضایی برسری
 کارشناسی  مکانیک ( ساخت و تولید )
 nemat4450@gmail.com  
8
شهرام رضایی برسری   کارشناسی ارشد  مدیریت صنعتی - مالی   rezaie.shahram@gmail.com  
9
رامین نظری بره سری   کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - بازاریابی  ramin.barsar@gmail.com  
10
سجاد محمدی   کارشناسی  مکانیک   sajjad.mechanic1393@gmail.com  
11
کامین نظری برسری   کارشناسی ارشد  بازرگانی بین الملل  kamin.nazari@yahoo.com   
 12  یاسر مجید پور  کارشناسی  عمران - عمران  yasermajidi92@yahoo.com  
 13  جاوید حسنی برسری  کارشناسی طراحی صنعتی   javid.hasani.1992@gmail.com  
 14  شهریار مهری پور برسری
 کارشناسی  مهندسی مکانیک سیالات
 shahriarmehripor@yahoo.com  
 15  مرتضی اکبری برسری
 کارشناسی  حسابداری  morteza.akbari18@yahoo.com  
 16  قاسم رضایی
 کارشناسی ارشد
 برنامه ریزی شهری
 197900gh.ely@gmail.com  
 17  قباد باقری
 کارشناسی  مکانیک خودرو
 bagheri_ghobad@yahoo.com  
 18  آصف پورحیدری برسری
 کارشناسی ارشد
 هوا فضا ( ایردینامیک )
 asef.2pc@gmail.com  
 19  سیامک رضایی
 کارشناسی رشد
 EMBA-MARKETING  siamakrezaie@gmail.com  
 20  میلاد رضایی برسری
 کارشناسی  علوم آزمایشگاه
 mldrzi71@yahoo.com  
 21  امین امامی برسری
 کارشناسی ارشد
 مخابرات سیستم
 emami.info@gmail.com  
 22  سمانه ظهیری برسری
 کارشناسی ارشد
 فیزیو لوژی
   
 23  فرشته ظهیری برسری
 کارشناسی ارشد
 اقتصاد و توسعه کشاورزی
   
 24  نصراله لطیفی برسری  کارشناسی  کامپیوتر - نرم افزار  faezlatifi@ymail.com  
 25  گل افروز باقری  کارشناسی  ادبیات عرب    
 26  ایوب مهدی پور  کارشناسی  عمران - عمران    
 27  پریسا ظهیری   کارشناسی  حسابداری    
 28  علیرضا حسینی  کارشناسی ارشد  مدیریت اجرایی    
 29  زهرا پورحیدری  کارشناسی  کتابداری و اطلاع رسانی    
 30  مصطفی رضایی  کاردانی  ماشین افزار    
 31  سروش حبیبی برسری
 کارشناسی  الکترونیک  soroush.habibi64@yahoo.com  
 32  مازیار امیر نظری
 کارشناسی ارشد
 مکانیک سیالات
 amiri.maziyar1990@gmail.com  
 33  صابر حسنی برسری
 کارشناسی  مکانیک  s.hassani988@yahoo.com  
 34  صدرا لطفی  کارشناسی ارشد  مدیریت صنعتی amirlotfi101@yahoo.com   
 35  جاوید پورمحمدی  کارشناسی  الکتروتکنیک برق قدرت  javidpoorohammdi69.jp@yahoo.com  
 36  جلیل پورحیدری  کارشناسی  مکانیک( ساخت و تولید )  jalilphb@email.com  
 37  میثم رضایی  کارشناسی ارشد  توسعه اقتصادی و برنامه ریزی  rezaei_meysam1364@yahoo.com