نمایی زیبا از شهر بره سرخورگام ( عکاس : کیومرث نظری )