نمایی زیبا از شهر بره خورگام ( عکاس : کیومرث نظری )